How To Register


 1. Duly filled Individual KYC Form
 2. A copy of citizenship certificate in case of Nepali citizen, in case of citizen of other country, a copy of the passport.
 3. One copy of a recent passport sized photo.
 4. Copy of Employee Identity Card (in case of an employee of any organization).
 5. Copy of PAN Registration Certificate (optional).
 6. Copy of Birth Registration Certificate (in case of minor).
 7. In case of minor photo of both guardian and minor.
 8. Documents related to a legal guardian, if applicable.
 9. Document detailing Bank Account Number .
 10. Beneficiary Account opening certificate or document detailing BOID Number.
 1. Duly filled Corporate KYC Form
 2. Copy of Company or Organization Registration Certificate.
 3. Copy of PAN/VAT Registration Certificate.
 4. Copy of Authorized Person's Citizenship.
 5. One copy of the Authorized Person's recent Passport Sized Photograph.
 6. Copy of Board Meeting Minute regarding decison of DEMAT Account Opening and Trading of Securities.
 7. A copy of the permit obtained from any regulatory body, if applicable.
 8. Copy of Tax Clearance Certificate
 9. Document detailing Bank Account Number .
 10. Beneficiary Account opening certificate or document detailing BOID Number.

After opening an account, Client ID will be provided. Using this Client ID which can be use to for trading though our customer service or through NEPSE's Trade Management System .

 • You can do trading (Buy/Sell) shares on your own through Online Trading portal known as 'Trade Management System (TMS)'.
 • For this, all you need first is to sign 'Online Agreement Form' with us.
 • Then you will receive a 'Password' reset link in your email from NOTS.
 • Just click the link, change the 'Password' and follow the instructions. Please Do Not Share this Password to any one for your own safety reason.
 • You are now all set to trade online.

For easy settlement of bought and sold shares online we recommend you to subscribe Mero Share and ConnectIPS at the earliest. Passwords of Mero Share and ConnectIPS should not be shared to anyone.

 1. विधिवत रूपमा भरिएको व्यक्तिगत ग्राहक परिचय विवरण(KYC) फारम ।
 2. नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अन्य देशको नागरिकको हकमा पासर्पोटको प्रतिलिपि ।
 3. हालसालै खिचिएको फोटो १ प्रति ।
 4. कर्मचारी परिचय पत्रको प्रतिलिपि (कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा) ।
 5. व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी (ऐच्छिक) ।
 6. जन्म दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा) ।
 7. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुबैको फोटो ।
 8. कानुनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।
 9. बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।
 10. हितग्राहि खाता खोलेको प्रमाणपत्र वा सो को खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।
 1. विधिवत रूपमा भरिएको कम्पनीगत ग्राहक परिचय विवरण(KYC) फारम ।
 2. कम्पनी वा संगठित संस्था दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
 3. कम्पनी वा संस्थाको स्थायी लेखा नं. प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
 4. आधिकारिक ब्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी ।
 5. आधिकारिक ब्यक्तिको हालसालै खिचिएको फोटो १ प्रति ।
 6. हितग्राही खाता खोल्ने र धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।
 7. कुनै नियमनकारी निकायबाट अनुमती–पत्र प्राप्त गरेको भएमा सो को प्रतिलिपी ।
 8. कर चुक्ता/दाखिला प्रमाण–पत्र ।
 9. बैंक खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।
 10. हितग्राहि खाता खोलेको प्रमाणपत्र वा सो को खाता नम्बर खुल्ने कागजात ।

खाता खोल्नु भए पछि तपाईले एउटा ग्राहक परिचय चिनारी (Client ID) पाउनुहुनेछ । यसै परिचय चिनारीको आधारमा हाम्रो ग्राहक सेवा प्रयोग गरी धितोपत्र कारोवार गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन (online) को फारम निवेदन दिए पछि यसै परिचय कोडको साथै तपाइले आफैले पनि नेप्सेको ट्रेडिंग म्यानेजमेन्ट् सिस्टम (Trade Management System) ।

 • तपाईंले आफ्नै अनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल 'ट्रेड मैनेजमेन्ट सिस्टम (TMS)' मार्फत सेयेर खरीद बिक्रि गर्न सक्नुहुनेछ ।
 • यसका लागि तपाईले सर्वप्रथम हामीसँग एउटा 'अनलाइन सम्झौता फाराम' मा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।
 • त्यस पश्चात तपाईंले नोट्स (NOTS) बाट तपाइको ईमेलमा एउटा 'पासवर्ड' रिसेट लिंक प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
 • सो लिंक क्लिक गर्नुहोस्, 'पासवर्ड' परिवर्तन गर्नुहोस् र निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। तपाईको खाताको सुरक्षाका लागि कृपया यो पासवर्ड कसैलाई नबताउनुहोस्।
 • तपाइँले अब आफै अनलाइन सेयेर खरीद / बिक्रि (ट्रेडिंग) गर्न सक्नुहुनेछ।

अनलाइन किनेका र बेचेको सेयरहरूको सहज बन्दोबस्तका लागि हामी तपाईंलाई सक्दो भन्दा चाँडो मेरो सेयर (Meroshare) र कनेक्ट आइ पी एस (Connect IPS) को सदस्यता लिन सिफारिस गर्दछौं । मेरो सेयर र कनेक्टिप्सको पासवर्ड कसैलाई पनि दिनु गर्नु हुँदैन ।